Zapoznaj się z polecanymi przez nas publikacjami :)

 

zaburzenia zachowania u dzieci teoria i praktyka.2Karasowska A. (2013), Zaburzenia zachowania jako skutek urazów psychicznych doznanych przez dziecko. Korygowanie zaburzeń zachowania w środowisku placówki. W: Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka., red. A.Kołakowski, GWP, Sopot.

 

 

 

ocalic wiezi nowaKarasowska A., Szulirz A. (2015), Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożonąWydawnictwo Remedium, Warszawa.

 

 

 

 

 

 

jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowaniaKarasowska A. (2016)Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowaniaWydawnictwo Remedium, Warszawa

 

 

 

 

 

 

r0yo813ty 070Karasowska A., Szulirz A. (2011), Świetlica jako środowisko terapeutyczneWydanie specjalne miesięcznika Remedium, Fundacja ETOH, Warszawa.

 

 

 

 

 

0192102678225Karasowska A., Szulirz A. (2010), Metoda projektu w profilaktyce i socjoterapii- założenia teoretyczne. W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Działania, część 2., red. M.Deptuła, PARPA MEDIA, Warszawa 

 

 

 

 

 

zaburzenia przywiazania u dzieci i mlodziezy poradnik dla terapeutow opiekunow i pedagogow.2

Taylor C. (2017), Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów, GWP, Sopot

 

 

 

 

 

 

ff83c828ef9e568722d62c3fdaaaa201

Kołakowski A., Skowrońska M., Wolańczyk T. (2013), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Wydawnictwo Lekarskie PZWL