MISJA

W wielu miejscach wiele osób pracując  z dziećmi  i rodzinami tworzy własne metody pracy, odkrywa nowe możliwości wspierania ich rozwoju czy rozwiązywania istniejących problemów. Wykorzystując możliwości, jakie stwarza Internet, chcemy uruchomić przepływ tego dobra. Naszym pragnieniem jest stworzenie SPOŁECZNOŚCI WYCHOWAWCÓW Z PASJĄ- możemy się wzajemnie wspierać, inspirować, dzielić wiedzą, zarażać zapałem.

Zapraszamy Cię do tworzenia wspólnego Dzieła!

NASZE WARTOŚCI

Służba – tworząc społeczność Wychowawców z Pasją chcemy służyć profesjonalistom pracującym z dziećmi i rodzinami oraz samym rodzicom, mając świadomość, że to oni działają na „pierwszym froncie”.

Rzetelny profesjonalizm – korzystamy z najlepszej dostępnej nam wiedzy i metodologii pracy, dążymy do poznania prawdy o człowieku, uwarunkowaniach, które go ukształtowały, jego potencjale i trudnościach jakie przeżywa.

Prawdziwe życie – tworzymy wiedzę i metodologię, która jest bliska życia i użyteczna w codziennej praktyce.

Dobro – dążymy do odkrywania go w każdej osobie, szukamy rozwiązań, które do niego prowadzą, pragniemy dzielić się dobrem, które posiadamy.

Współpraca – ucząc się od siebie i działając razem- możemy więcej.

Wiara – jesteśmy chrześcijankami, wierzymy, że w tym co robimy prowadzi nas Pan Bóg i to Jemu zawierzamy Dzieło, które tworzymy, ufając że przyniesie ono wiele dobra.