orgrAleksandra Karasowska - psycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 1991 roku podjęłam pracę z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą. Bezsilna wobec ich cierpienia, widząc jak niewiele mogę zdziałać sama w gabinecie, zaczęłam pracować także z rodzinami. Z czasem zrozumiałam, że ważnym środowiskiem kształtującym dzieci jest szkoła a także placówki wsparcia dziennego. Dlatego zwróciłam się do nauczycieli i wychowawców, traktując ich jako ważnych sojuszników. Jestem autorką programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych realizowanego na zlecenie PARPA. Przez 7 lat prowadziłam zajęcia dydaktyczne z zakresu socjoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie zajmuję się prowadzeniem szkoleń, superwizji i konsultacji dla nauczycieli, wychowawców a także innych grup zawodowych. Wspieram merytorycznie organizacje i placówki służące dzieciom i rodzinom- szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej. Korzystając z własnego doświadczenia oraz wspólnie wypracowanej wiedzy tworzę dla nich materiały do pracy i publikacje.
Prywatnie:
Jestem szczęśliwą mamą dwójki dorosłych dzieci (Joasi i Maćka) i babcią dwóch wnuków - Jakubka i Tymoteusza. Wychowanie dzieci było najważniejszą misją w moim życiu- to one nauczyły mnie pokory, wytrwałości, wierności podjętym zobowiązaniom, dzięki nim odkrywam życiową mądrość. Wiele też zawdzięczam osobom, którym służę moją pracą- dzieciom, rodzinom a także nauczycielom i wychowawcom. Znalazłam wśród nich prawdziwych przyjaciół. Dzięki współpracy i wymianie doświadczeń, wiedza wytworzona przez wielu ludzi, staje się moim udziałem. Przekonana o jej wartości, pragnę udostępniać ją innym. Jest to dla mnie niekończąca się przygoda.
Córka o mamie:
Mama jest zaangażowana w swoją pracę całym sercem, ciałem i umysłem – jest wtedy ucieleśnieniem skupienia. Z zegarmistrzowską precyzją potrafi rozłożyć każdy problem na czynniki pierwsze, odkryć powtarzające się schematy i pomóc znaleźć rozwiązanie. Przychodzi z pomocą wielu ludziom, zwykle jest to element jej pracy, ale często pomaga bezinteresownie. Jej rady czy spostrzeżenia są zazwyczaj trafne, potrafi też przekazać je z miłością i taktem.