Następna edycja kursu rozpoczyna się 26.02.2018 r. - zapisy trwają!

Zakres treści kursu odpowiada 40 godzinom szkolenia tradycyjnego.

Zapisy na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (imię, nazwisko, adres mailowy)

Koszt kursu dla osób indywidualnych: 200 zł

Ceny dla szkół i innych placówek ustalane są osobno, prosimy o kontakt mailowy w celu uzgodnienia oferty.

Poniżej podajemy orientacyjne ceny kursu dla większej ilości osób:

do 5 osób: 600 zł

do 10 osób: 1 000 zł

do 20 osób: 1 750 zł

do 30 osób: 2 400 zł

do 40 osób: 2 750 zł

do 50 osób: 3 000 zł

Oczywiście istnieje możliwość negocjacji i dostosowania do możliwości finansowej danej placówki.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem kursu. Poznaj opinie uczestników o naszym kursie - tutaj i tutaj!

DLA KOGO?

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz  specjalistów zewnętrznych wspomagających pracę szkoły, w szczególności pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Może być także użyteczny dla wychowawców placówek wsparcia dziennego, głównie świetlic socjoterapeutycznych. 

 

UCZESTNICZĄC W KURSIE:

 1.  Poznasz model współpracy wychowawcy/nauczyciela z rodzicami dziecka,
 2.  Stworzysz własną wizję współpracy z rodzicami, określisz swoją rolę i zadania wobec nich (w przypadku uczestnictwa nauczycieli/ wychowawców z jednej placówki Wasz udział w kursie umożliwi stworzenie wspólnej wizji współpracy z rodzicami- polityki placówki w tym zakresie),
 3.  Rozpoznasz mechanizmy problemów, które się pojawiają w Twoich kontaktach z rodzicami i znajdziesz sposoby ich rozwiązywania,
 4.  Określisz swój własny styl prowadzenia rozmów z rodzicami (mocne i słabe strony) 
 5.  Poznasz strategie prowadzenia rozmów z rodzicami w różnych sytuacjach:
  •  gdy zapraszasz rodzica na rozmowę o problemie dotyczącym zachowania dziecka,
  •  kiedy rodzic przychodzi do szkoły z jakimś problemem (np. ma zastrzeżenia do sposobu traktowania jego dziecka)
  •  kiedy rodzic przyjmuje różne od Twoich wartości i cele w wychowaniu dziecka (np. akceptuje przemoc)
 6.  Będziesz wiedział jak nawiązać kontakt z rodzicem, zbudować jego zaufanie, ustalić z nim wspólne cele i wartości w wychowaniu, określić rolę swoją i rodzica w rozwiązaniu problemu dziecka, zawrzeć kontrakt na współpracę, rozwiązać konflikt w Waszej relacji itp.
 7.  Będziesz mógł zaplanować spotkanie z rodzicami Twojej klasy w celu budowania wspólnego planu wychowawczego lub rozwiązywania problemów pojawiających się w zespole klasowym,
 8.  Jeżeli jesteś pedagogiem lub psychologiem szkolnym albo specjalistą zewnętrznym wspierającym pracę szkoły, uczestnictwo w kursie może stanowić dla Ciebie inspirację do wspierania lub szkolenia nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami.

 

OPIS KURSU

Kurs ma charakter interaktywny, wykorzystuje różne formy uczenia się i aktywności własnej uczestnika. Materiał jest podzielony na pięć lekcji, z których każda jest realizowana w ciągu tygodnia. W tym czasie będziesz mógł pracować w dowolnym, dopowiadającym Ci tempie, czasie, miejscu. Będziesz miał też możliwość powrotu do treści z poprzedniego tygodnia. Jedynym terminem stałym dla wszystkich uczestników będzie godzinne webinarium (informacje o terminie webinarium pojawią się w kursie).

Wiedza jest przekazywana w formie wykładów (udostępnianych jako filmy wideo do obejrzenia na platformie) i materiałów do pobrania. Uczestnik rozwija też konkretne umiejętności wykonując zadania. W trakcie kursu jest możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także z osobą prowadzącą (m.in. czat, forum czy telekonferencja).

Filmy zawierają wykłady przedstawiające treści teoretyczne i praktyczne (metody prowadzenia rozmowy z rodzicem, spotkania z grupą rodziców). Niektóre wykłady zostały zilustrowane nagraniem scenki pokazującej rozmowę z rodzicem. W rozmowie zastosowano zaprezentowaną w wykładzie metodologię. 

Program kursu:

 1. W jedności siła. Jak współpracować z rodzicami dziecka?
  • Lekcja przedstawia model współpracy nauczyciela/wychowawcy z rodzicami dziecka na przykładzie konkretnego przypadku:

   • zakresy zadań, kompetencji, wspólne cele
   • opis ról, jakie przyjmuje nauczyciel/wychowawca wobec rodziców i sposoby budowania relacji z nimi 
   • problemy i konflikty, jakie pojawiają się w relacji oraz sposoby ich rozwiązywania
   • metody komunikacji z rodzicami
 2. Metodologia rozmów z rodzicami. Wychowawca zaprasza rodziców do wspólnego rozwiązywania problemu dziecka
  • Lekcja pokazuje w sposób praktyczny rozmowę z rodzicami dziecka w sytuacji, gdy nauczyciel/ wychowawca dostrzega problem i chce go rozwiązywać wspólnie z nimi. Na przykładzie  przypadku przedstawionego w poprzedniej lekcji zostają omówione kolejne etapy rozmowy, metody budowania zaufania rodzica, ustalania wspólnego punktu widzenia, reagowania na opór oraz budowania planu działań. Metodologia przedstawiona w wykładzie jest zilustrowana scenką pokazującą rozmowę z rodzicem.
 3. Metodologia rozmów z rodzicami. Kiedy rodzic przychodzi z problemem do wychowawcy.
  • Lekcja podejmuje temat konfliktów, jakie wydarzają się w relacji nauczyciela/ wychowawcy z rodzicami:uwarunkowania konfliktów, punkty widzenia każdej ze stron, etapy rozmowy z rodzicem, sposoby reagowania na jego trudne zachowania oraz budowania porozumienia. Przedstawiona metodologia jest zilustrowana scenką rozmowy z rodzicem. 
 4. Metodologia rozmów z rodzicami. Budowanie pomostów.
  • Celem lekcji jest pokazanie możliwości nawiązania współpracy z rodzicem w sytuacji, gdy występują duże różnice wartości przyjmowanych w wychowaniu dziecka. Prowadzi to do rozbieżności w ocenie zachowań dziecka a także w stosowanych metodach wychowawczych. Takie konflikty jest bardzo trudno rozwiązać, ponieważ ludzie nie zmieniają łatwo swoich życiowych przekonań.  Wychowawca powinien być świadomy wartości, jakimi sam się kieruje, a także umieć odczytać w komunikatach rodzica, co dla niego jest ważne. Umożliwia to zbudowanie pomostu łączącego ich rozbieżne stanowiska. Lekcja zawiera treści i ćwiczenia pomocne w rozwijaniu tych umiejętności.

 5. Jak budować wspólny front wychowawczy z rodzicami?
  • Lekcja pokazuje metody budowania współpracy wychowawcy klasy z zespołem rodziców. Zawiera scenariusze dwóch spotkań: 

   • na początku roku szkolnego- ustalenie wspólnych wartości i celów w wychowaniu dzieci
   • w sytuacji, gdy pojawił się problem w klasie- wspólne rozwiązywania problemu w oparciu o ustalony wcześniej plan wychowawczy. 
   Na przykładzie konkretnego przypadku zostaje przedstawiona analiza sytuacji w klasie, sposoby rozwiązania problemu, zadania szkoły i zadania rodziców.

Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego w formie e-learningu zawierające ilość godzin ( zakres treści kursu odpowiada 40 godzinom szkolenia tradycyjnego) oraz tematykę zajęć. Warunkiem zaliczenia kursu jest rozwiązanie quizu.