Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie demonstracyjnym!

„Ukryta wiedza. Jak możemy się uczyć z własnych doświadczeń?”

Zaloguj się jako gość i postępuj według wskazówek.

 

KURS DEMO

Zamieszczenie tego kursu ma na celu:

 1. Pokazanie możliwości jakie stwarza kurs internetowy jako forma uczenia się.
 2. Poruszona tematyka jest wprowadzeniem w nasze podejście do procesu uczenia się i wartości jakie chcemy realizować w naszych działaniach edukacyjnych. Jest też zaproszeniem do uważnej refleksji nad swoją pracą, działaniami, które podejmujemy każdego dnia - i odkrywania wiedzy, która się w tych doświadczeniach kryje. 
 3. Zawarte są tu informacje, które mogą być użyteczne dla przyszłych użytkowników kursów zamieszczonych na tej stronie, np. w jaki sposób warto opisywać swoje doświadczenia, dzielić się nimi i udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych. Wprawdzie przykłady przytoczone w wykładzie dotyczą pracy nauczyciela, jednak poruszane w nim treści są aktualne także dla innych profesjonalistów zajmujących się pracą z ludźmi.

Jest to kurs demonstracyjny i jako taki nie pokazuje wszystkich możliwości, jakie będą miały właściwe kursy zamieszczone na platformie edukacyjnej.

 

OPIS KURSU z wykorzystaniem narzędzi platformy edukacyjnej

Kurs ma charakter interaktywny, wykorzystuje różne formy uczenia się i aktywności własnej uczestnika. 

Wiedza jest przekazywana w formie wykładów (udostępnianych jako filmy wideo do obejrzenia na platformie) i materiałów do pobrania. Uczestnik rozwija też konkretne umiejętności wykonując zadania. W trakcie kursu jest możliwa wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także z osobą prowadzącą (m.in. forum lub telekonferencja).

Filmy zawierają wykłady przedstawiające treści teoretyczne i praktyczne (metody prowadzenia rozmowy z rodzicem, spotkania z grupą rodziców). Niektóre wykłady zostały zilustrowane nagraniem scenki pokazującej rozmowę z rodzicem. W rozmowie zastosowano zaprezentowaną w wykładzie metodologię. 

Materiały do pobrania to:

 • prezentacje multimedialne w formacie pdf, które stanowią konspekty nagranego wykładu i umożliwiają robienie notatek,
 • dodatkowe materiały do wydrukowania (np. artykuły poszerzające wiedzę z zakresu danego tematu lub podsumowania przekazywanych treści).

Zadania  są zamieszczone przy każdym temacie. Ich celem jest:

 • zastosowanie zdobytej wiedzy w konkretnym przypadku, 
 • rozwijanie umiejętności praktycznych, np. przygotowania do rozmowy z rodzicem, 
 • wymiana doświadczeń i pomysłów z innymi uczestnikami.

Zadania mogą mieć rożne formy - analiza przypadku według podanego schematu, recenzja pracy innej osoby, czy praca na czacie w grupie.

Formy kontaktu z innymi uczestnikami i prowadzącym:

 • forum:
  • forum aktualności służy przekazywaniu informacji i jest formą kontaktu z prowadzącymi;
  • forum zadań służy zamieszczaniu wyników swojej pracy i wymianie doświadczeń,
 • webinaria - są podsumowaniem treści przekazywanych w danym temacie a także umożliwiają aktywność uczestników poprzez zadawanie pytań prowadzącemu (np. jest możliwa konsultacja przypadku z własnej praktyki).